Pierwsze efekty remontu w karsiborskim kościele

W lipcu informowaliśmy o pozyskaniu środków finansowych na remont stolarki okiennej w zabytkowym kościele w Karsiborze. 

"Mamy już odrestaurowane pierwsze okno w karsiborskim kościele, a kolejne 4 okna są w trakcie prac renowacyjnych, które prowadzi stolarz sakralny p. Mirosław Kuka. Wszystkie ustalenia dotyczące prac konsultowane są z Konserwatorem Zabytków w Szczecinie oraz proboszczem parafii ks. Ryszardem Lemieszkiem. Okna są w bardzo złym stanie i do konserwacji wymagają bardzo dużych nakładów pracy oraz środków finansowych, przez co czas wykonania remontu się wydłuża" - mówi prezes Stowarzyszenia Karsibór, Kazimierz Nowicki.

Wstępny termin wykonania pierwszego etapu renowacji stolarki okiennej przewidziany jest na koniec października tego roku. Jednak to dopiero "półmetek" prac bo wszystkich okien jest 9 szt. Po renowacji okien kolejnym zakresem prac będzie renowacja oryginalnych drzwi wejściowych wraz zamkiem i okuciami. 

Rozpoczęcie prac remontowych okien i drzwi było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta Świnoujście (ok. 170 tys. zł) oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na przygotowanie niezbędnej dokumentacji na dalsze prace budowlane (12 tys. zł). Warto podkreślić, że przeprowadzenie wyżej wymienionych prac mogło się odbyć dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Karsibór przy wsparciu radnego Kazimierza Nowickiego.

Jest odpowiedź Prezydenta na pismo SK w sprawie Budzetu 2018

Stowarzyszenie Karsibór wspólnie z radnym Kazimierzem Nowickim, jak co roku złożyło pismo z propozycją potrzeb mieszkańców o ujęcie w Budżecie Miasta Świnoujście na rok 2018. Otrzymaliśmy odpowiedź Pana Prezydenta Miasta, że większość wniosków została uwzględniona. Mamy nadzieję, że te wszystkie potrzeby zostaną zrealizowane tym razem w 100%.

Przez trzy ostatnie lata Stowarzyszenie składało takie wnioski do budżetu i część tych potrzeb była realizowana(remont ulic i wykonanie oświetlenia na ulicach). 

Wnioski ujęte w projekcie budżetu (Odpowiedź Prezydenta Miasta):

1) Przebudowa i modernizacja ul. 1 Maja - budowa kanalizacji, budowa chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy, przebudowa oświetlenia i odwodnienie ulicy.

Zaplanowano środki w projekcie budżetu na rok 2018 na dokończenie projektowania i rozpoczęcie realizacji.

2) Remont ul. Łęgowej - ułożenie płyt betonowych.

Zaplanowano środki w projekcie budżetu na rok 2018 na wymianę płyt na ul. Łęgowej.

3) Przystąpienie do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Karsibór w niektórych jednostkach planistycznych przyjętych w planie ZP.

Zaplanowano środki w projekcie budżetu na rok 2018 na obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach których znajduje się również Karsibór.

4) Remont ulic bocznych łączących się z ul. 1 Maja - Owocowa, Osadników Wojskowych, Wąska, I Armii Wojska Polskiego, Ogrodowa, Kanałowa.

Zaplanowano środki w projekcie budżetu na 2018 rok na ułożenie płyt na ulicach: Owocowa, Osadników Wojskowych, Wąska, I Armii Wojska Polskiego. Pozostałych ulic nie uwzględniono, z uwagi na fakt, iż dużo inwestycji drogowych z 2017 roku się opóźniło i będzie realizowanych w roku 2018.

5) Zagospodarowanie terenów wzdłuż ul. 1 Maja od strony Zatoki Mulnik.

Zaplanowano środki w projekcie budżetu na rok 2018 na prace projektowe, rozpoczęcie realizacji razem z ul. 1 Maja. 

6) Remont ul. Barkowej - zdjęcie obecnej nawierzchni (żużel - szlaka) i ułożenie płyt.

Zaplanowano środki w projekcie budżetu na rok 2018 na ułożenie płyt na ul. Barkowej.

7) Wykonanie miejsca postojowego (parking) na samochody przy Kościele w Karsiborze.

Miejsce w pasie drogowym ul. 1 Maja przewidziane do realizacji razem z przebudową ulicy - przewidywany termin 2018/2019 rok. W roku 2018 przewidziano budowę miejsc postojowych w niedalekiej odległości - na terenie po dawnym budynku Straży Pożarnej.

W Projekcie na 2018 nie zostały ujęte:

1) Przejęcie od Lasów Państwowych ul. Miodowej i Kanałowej.

2) Rozważenie gazyfikacji Osiedla Karsibór - Nie leży w kompetencji Gminy Miasto Świnoujście. Wielokrotnie Miasto występowało w tej sprawie do Polskiej Spółki Gazownictwa, spółka nie przystąpi w najbliższym czasie do inwestycji z uwagi na nieopłacalność ekonomiczną.

Prezes Stowarzyszenia Karsibór w grupie radnych z największym poparciem społecznym w mieście

27.11.2016

Na Portalu Samorządowym można oceniać pracę radnych, prezydentów i marszałków w całej Polsce.

Według ocen portalu w Świnoujściu prezes Stowarzyszenia Karsibór Kazimierz Nowicki znajduje się w grupie 5 radnych z miasta Świnoujście.z największym poparciem społecznym. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej pracy.


KLIKNIJ by zobaczyć wyniki rankingu. Zachęcamy do głosowania.

Wybrano Zarząd Osiedla Karsibór

28.10.2016

W piątek 28.10.2016 r. w filii MDK w Karsiborze odbyło się Zebranie Mieszkańców Osiedla Karsibór, podczas którego wybrano nowy Zarząd Osiedla.

Wszystkim nowym członkom Zarządu gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w ciężkiej pracy. 

Mamy nadzieję, że dotychczasowe działania Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wyspy będą kontynuowane i rozwijane we właściwym kierunku.

Zarząd Stowarzyszenia Karsibór

Zapraszamy Prezydenta na spotkanie z mieszkańcami

04.10.2016

Do biura Prezydenta Miasta Świnoujście wysłano zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami:

 

"Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyspy Karsibór i Wspierania Jej Mieszkańców oraz radny Kazimierz Nowicki zapraszają Pana Prezydenta na spotkanie z mieszkańcami Karsiboru w miesiącu październiku b.r. Data i godzina do uzgodnienia z Panem Prezydentem"
 

Zarząd Stowarzyszenia Karsibór

Parking przy Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Karsiborze

04.10.2016

SK przy wsparciu radnego K. Nowickiego wystąpiło do Wydziału Inżyniera Miasta o wykonanie/utwardzenie parkingu przy karsiborskim kościele. Teren zielony, na którym parkują samochody nasiąka podczas dni deszczowych i jest bardzo zdewastowany przez dziki. Czekamy na pozytywną reakcję ze strony Miasta.

1 / 1

Please reload